Glødende utfordring

--- Nyhetsbrevet BLIKK, BLEKK OG BEVEGELSE #18 ---
Til glede, nytte og inspirasjon - 11.januar 2024
 
Jeg er glødende opptatt av at vi mennesker skal skjerpe ytre og indre sanser for å styrke bevisstheten. Derfor utfordrer jeg deg til å gå oftere inn i naturen i 2024. Det virker garantert.
 
(IMAGO Fotovandring tilbyr genuine varer og tjenester innenfor fotografi, formidlingsproduksjon og vandringer i naturen. Visjonen er å bidra til et stillferdig og bærekraftig naturnærvær som gir god forebyggende folkehelse.)
 
(Teksten fortsetter under bildene.)
 
 
 
BLIKK. Det handler om å se. Det handler om å leke med lyset. Det handler om å bli venn med seg selv og ta vare på naturen, livsgrunnlaget vårt.
 
*
 
Isen dekket det meste av Ulsrudvann da jeg var på vandring i Østmarka i slutten av november i fjor, men snøen var ennå ikke kommet.
 
Jeg hadde planer om en halvlang runde i skogen innenfor, men ved ildstedet på nordøstsida av vannet ante jeg små glør og en tynn røyksøyle. Jeg gikk borttil og funderte en kort stund på om barnehagegjengen jeg hadde møtt fem minutter tidligere, kunne ha gått fra uten å slukke bålet helt.
 
Mens jeg tygde på hva som kunne hindre voksne barnehageansatte i å slukke et bål helt når det bare er fem meter ned til et tjern med overvann over isen, snudde jeg på de nesten utbrente kubbene og blåste mer liv i glørne.
 
Etter noen minutter stod små flammer i været, og jeg satte meg ned på benken og åpna sekken med mat og drikke i.
 
For 30 år siden ville jeg ha snudd på hælen og løpt etter barnehagegjengen for å fortelle dem at rådyr og hunder risikerer å brenne seg på forlatte glør. Men freden har med åra senket seg over løpemuskulaturen min, så jeg ble ved bålet.
 
Jeg gleda meg faktisk over at jeg hadde snubla over ilden og brukt den til å gi meg selv en god hvilestund, for jeg hadde jo ikke fyrstikker med meg.
 
(Teksten fortsetter under bildene.)
 
 
 
BLEKK. Det handler om å gripe øyeblikket og forme det på et vis som gjør at det kan deles med andre.
 
*
 
Med ører, øyne, nese, tunge og hud kan vi fange opp energiflyten i naturen, i oss selv, i andre. Tar vi i bruk de indre sansene våre - fred, framsyn, intuisjon, empati og tillit - fylles livet i beste fall til randen og gir oss en forestilling, et bilde, av noe vi i et øyeblikk kan kalle en virkelighet.
 
Jeg har oppholdt meg såpass mye utendørs de siste tiåra at jeg langsomt er blitt positivt påvirka av naturnærværet.
 
Så her om dagen sparka jeg i gang en samtale med såkalt "Kunstig intelligens" i håp om å kunne finne dokumentasjon på min teori.
 
Her er samtalen med Chat GPT om naturnærvær:
 
Harald: Jeg har en teori om at naturnærvær er essensielt for ethvert samfunn å satse mer på dersom vi skal kunne få redusert, og kanskje fjerna, naturmangfoldstap, klimaendringer, menneskelig overforbruk, annen rovdrift, krig og konflikt. Hva mener du om det?
 
Chat GPT: Din teori reflekterer perspektiver som flere miljøforkjempere og eksperter også har fremmet. Mange mener at å oppmuntre til og bevare naturnærvær kan ha positive effekter på miljøet og samfunnet som helhet. Her er noen argumenter som støtter din teori:
 
A. Bevaring av naturressurser: Naturnærvær kan føre til økt bevissthet om behovet for å bevare naturen og dens ressurser. Ved å oppleve naturen direkte, kan mennesker utvikle en dypere forståelse for økosystemene og verdien av å bevare dem.
 
B. Redusert menneskelig påvirkning: Når folk har en sterk forbindelse til naturen, er det mer sannsynlig at de tar ansvarlige beslutninger angående miljøet. Dette kan bidra til å redusere menneskelig påvirkning, for eksempel overforbruk og forurensning.
 
C. Helsefordeler: Naturnærvær er knyttet til forbedret fysisk og mental helse. Når folk verdsetter naturen, er de mer sannsynlig å støtte tiltak som reduserer forurensning og forbedrer miljøkvaliteten, noe som igjen kan forbedre folks helse.
 
D. Økt miljøbevissthet: Gjennom naturnærvær kan samfunnet utvikle en bredere bevissthet om miljøutfordringer. Dette kan føre til økt støtte for miljøverninitiativer og politiske tiltak som adresserer klimaendringer og bevaring av naturmangfoldet.
 
E. Fremme bærekraftig livsstil: Naturnærvær kan inspirere folk til å adoptere en mer bærekraftig livsstil. Dette kan inkludere valg som reduserer karbonavtrykket, støtter lokal matproduksjon og oppmuntrer til resirkulering.
 
Det er imidlertid viktig å huske at mens naturnærvær kan være en verdifull faktor, er det nødvendig med en helhetlig tilnærming som inkluderer politiske tiltak, utdanning og bevisstgjøring for å håndtere de komplekse problemene knyttet til naturmangfold, klimaendringer og andre globale utfordringer.
 
(Samtalen fortsetter under bildene.)
 
 
 
 
BEVEGELSE. Det handler om relasjoner. Det handler om å bruke erfaringene sine, om å skape dialog og mening.
 
*
 
Harald: Finnes det dokumentasjon på at ekte naturnærvær har en så beroligende effekt på mennesker at de blir mer fredsommelige og løsningsorienterte - og kanskje også flinkere til å handle forebyggende, noe som igjen er mindre ressurskrevende enn å handle reparerende?
 
Chat GPT: Ja, det er forskning som antyder at naturnærvær kan ha positive effekter på menneskers psykologiske velvære, redusere stressnivået og bidra til økt følelse av ro og harmoni. Dette kan igjen påvirke menneskers atferd, gjøre dem mer fredsommelige, løsningsorienterte og til og med bidra til en mer forebyggende tilnærming til miljøproblemer. Her er noen punkter basert på forskning:
 
Stressreduksjon: Studier har vist at eksponering for naturen kan redusere stresshormonnivåer og forbedre den generelle mentale helsen. Dette kan føre til økt evne til å håndtere utfordringer på en roligere og mer rasjonell måte.
 
Økt kreativitet og problemløsning: Tid i naturen har blitt knyttet til økt kreativitet og evnen til å løse problemer. Dette kan gjøre mennesker mer tilbøyelige til å tenke innovativt og finne bærekraftige løsninger på komplekse problemer.
 
Følelse av tilhørighet og ansvar: Naturopplevelser kan bidra til å utvikle en følelse av tilhørighet til naturen og miljøet. Dette kan føre til en økt følelse av ansvar for å beskytte naturen og handle forebyggende for å bevare den.
 
Positiv effekt på mellommenneskelige relasjoner: Å oppleve naturen sammen kan styrke mellommenneskelige relasjoner og fremme samarbeid. Dette kan være en viktig faktor for å skape et samfunn som verdsetter samarbeid for å løse felles problemer.
 
Mens det er interessante funn i denne retningen, er det viktig å merke seg at psykologiske effekter av naturnærvær kan variere fra person til person. Forskningen på dette feltet er imidlertid i stadig utvikling, og nye funn kan gi ytterligere innsikt i forholdet mellom naturopplevelser, menneskelig atferd og miljøansvar.
 
(Samtalen fortsetter under bildene.)
 
 
 
IMAGO DELER. Tips fra hjertet.
 
*
 
Harald: Kan du gi meg fem gode eksempler på forskningen du nevner?
 
Chat GPT: Selvfølgelig! Her er fem eksempler på forskning som undersøker sammenhengen mellom naturnærvær og menneskelig velvære, samt påvirkningen det kan ha på atferd og holdninger:
 
1. "The Restorative Benefits of Nature: Toward an Integrative Framework" (Kaplan, 1995):
 
Denne studien utforsker hvordan eksponering for naturen kan ha en gjenopprettende effekt på mennesker, inkludert reduksjon av stress og mental utmattelse. Kaplan introduserer begrepet "psykologisk restaurasjon" og undersøker hvordan naturopplevelser kan bidra til å gjenopprette kognitive funksjoner.
 
2. "Is the effect of nature on cognitive function dependent on ethnicity?" (Stevenson, Peterson, & Bond, 2019):
 
Denne studien undersøker om effekten av naturopplevelser på kognitiv funksjon varierer basert på etnisitet. Resultatene indikerer at naturen har positive effekter på kognitiv funksjon, men det kan være forskjeller basert på kulturelle og etniske faktorer.
 
3. "The cognitive benefits of interacting with nature" (Berman, Jonides, & Kaplan, 2008):
 
Forskerne utforsker hvordan en kort spasertur i naturen kan forbedre kognitiv ytelse og oppmerksomhet. Studien gir innsikt i hvordan naturopplevelser kan ha umiddelbare positive effekter på hjernens funksjon.
 
4. "The Nature Fix: Why Nature Makes Us Happier, Healthier, and More Creative" (Williams, 2017):
 
Dette er ikke en forskningsstudie i seg selv, men en bok som utforsker forskningen bak fordelene ved naturnærvær. Forfatteren, Florence Williams, gjennomgår flere studier og gir en tilgjengelig oversikt over hvordan naturen påvirker menneskers fysiske og mentale helse.
 
5. "Spending at least 120 minutes a week in nature is associated with good health and wellbeing" (White et al., 2019):
 
Denne studien analyserer data fra over 20 000 personer og finner at å tilbringe minst 120 minutter i naturen hver uke er assosiert med bedre helse og trivsel. Resultatene støtter ideen om at regelmessig naturnærvær kan ha positive helseeffekter.
 
Disse eksemplene gir et innblikk i variasjonen av forskning på feltet, fra kognitive fordeler til generell helse og velvære knyttet til naturopplevelser. Det er viktig å merke seg at feltet fortsetter å utvikle seg, og nye studier utforsker stadig flere aspekter av sammenhengen mellom mennesker og naturen.
 
***
 
Det hører med til historien at jeg ikke har kvalitetssikra innholdet i svarene fra Chat GPT, men jeg har vært innom biblioteket og lånt "The nature fix".
 
Så vil tida vise om dette er dokumentasjon god nok for den nærmeste framtida, men jeg føler meg ganske trygg på et positivt svar. Jeg tviler på at det dukker opp dokumentasjon på at naturnærvær i seg selv for eksempel er skadelig.
 
(Teksten fortsetter under bildet, som i likhet med de andre i dette nyhetsbrevet er tatt av undertegnede ved Ulsrudvann i Østmarka.)
 
 
NYHETSBREV. Du som abonnerer på nyhetsbrevet "Blikk, blekk og bevegelse", får torsdager i partallsuker vite om IMAGOs siste steg og ferskeste forestillinger før alle andre. Det ordinære nyhetsbrevet blir noen dager seinere også tilgjengelig på imagofotovandring.no under trykknappen "Nyhetsbrev/blogg".
 
Flere følgere på sosiale medier og mange mottakere av nyhetsbrevet vil styrke naturpakten som ligger i IMAGOs visjon. Så det er supert om du deler denne informasjonen med andre. Om du som ny leser ønsker å bli fast mottaker av nyhetsbrev, legger du igjen epostadressen din nederst på den nevnte nettsiden.
 
Og trenger du - eller noen du kjenner - et bilde eller tre på veggen, assistanse på vandring, eller ei fotofortelling fremført for deg og gjengen din, er det bare å si ifra. Det samme gjelder om du ønsker å avtale en kaffeprat, et uforpliktende vandre-møte eller trenger hjelp til å komponere ei utstilling.
 
***
 
Det neste ordinære nyhetsbrevet kommer trolig torsdag 25.januar.
 
PS. Om jeg slukket bålet ved Ulsrudvann etter meg? Det kan du jo bare lure på :-)
 
Med vennlig hilsen
Harald Bratland Carlsen,
fotograf, formidler og fredsflamme
(Et av "15 kloke hoder" i Partners in tilt)
 
 
«Tyrielden er symbolet på det ville elskerhjerte som har glød til natta siger over livets kvite aske.»
 
- Hans Børli -

Legg igjen en kommentar

Merk, kommentarer må godkjennes før de publiseres