Det store i det lille

--- Nyhetsbrevet BLIKK, BLEKK OG BEVEGELSE #6 - Til glede, nytte og inspirasjon - 29.juni 2023 ---
 
IMAGO Fotovandring tilbyr genuine varer og tjenester innenfor fotografi, tekstproduksjon og vandringer i naturen. Visjonen er å bidra til bærekraftig naturnærvær som gir god forebyggende folkehelse.
 
 
 
 
William Blakes dikt "Auguries of Innocence" begynner slik:
 
To see a World in a Grain of Sand
And a Heaven in a Wild Flower
Hold Infinity in the Palm of your Hand
And Eternity in an Hour
 
BLIKK. Om sansing:
 
Dagens nyhetsbrev er ingen diktanalyse, men et forsøk på å beskrive noe av det som ligger til grunn for det som blir skapt i regi av Imago Fotovandring. Det kommer etter at flere mennesker har etterspurt nettopp dette.
 
For undertegnede handler livet om å ta aktivt i bruk øyne, ører, nese, tunge og hud. Det handler om å stille spørsmål ved observasjonene. Det handler om å fordøye inntrykkene sammen med en saus av refleksjon ispedd de indre sansene intuisjon, empati, tillit, framsyn og fred.
 
Det handler om å være i verden med våken og leken sansing, undring og endring.
 
Imago Fotovandring tilbyr som kjent varer og tjenester innenfor fotografi, tekstproduksjon og vandringer i naturen. Visjonen er å bidra til bærekraftig naturnærvær som gir god forebyggende folkehelse. Oppdraget er å inspirere mennesker til å gå mer sanselige og undrende inn i naturen - gjerne utenfor allfarvei, i stillhet og med et kamera i hånden - slik at hver og en finner glede og gevinst i å ta vare på den vakre naturen vi alle er en del av, og dermed også seg selv.
 
På nettstedet omhelse.no leser jeg følgende: "Uten våre sanser ville det vært umulig for nervesystemet å styre kroppen vår slik det gjør. Selve grunnlaget for både tanker, følelser og læring ville være borte. Vi ville ikke klare å utvikle følelsen av en egen identitet, separat fra omgivelsene. Hendelser ville ikke bli oppfattet og lagret i hukommelsen."
 
Det sies at cirka 80 prosent av sanseinntrykkene våre kommer til oss gjennom øynene, og for min del er tallet trolig høyere. Jeg lurer på hva som ville ha skjedd med de andre ytre sansene mine - og dermed også undringen - dersom synet mitt forsvant.
 
(Teksten fortsetter under bildene.)
 
 
 
Forfatteren og borgerrettsaktivisten James Baldwin har sagt: "An artist is a sort of emotional or spiritual historian. His role is to make you realize the doom and glory of knowing who you are and what you are. He has to tell, because nobody else can tell, what it is like to be alive."
 
BLEKK. Om undring:
 
I mange år levde jeg i den tro at jeg ikke trengte å handle før motivasjonen var på plass. For drøyt tre år siden innså jeg at det er lammende med en slik innstilling.
 
For det er med aktiv, rutinemessig handling at motivasjonen kommer krypende. Noen dager går slikt på skinner, andre dager humper og dumper det. Men det er essensielt å holde fast ved at resultater og mål i det fjerne ikke kan nås uten ganske jevn arbeidsinnsats - og en følelse av flyt innimellom.
 
Det finnes mange mulige snarveier i livet, og det er fristende å prøve dem ut. Men jeg har en sterk tro på at veien fram er et viktig mål i seg selv, og da er snarveier bortkasta for meg.
 
For øvrig er det noe i meg som stritter imot å følge den gylne middelvei - jeg tror det å klamre seg til middelveien gir mindre rom for læring og vekst enn om jeg tar noen omveier og sidespor.
 
Trygghet kan være godt av og til, men kan også komme i konflikt med den alltid nærværende endringen som vil finne sted. Flyter du med strømmen, kan du havne i ei bakevje.
 
Jeg kjenner henne ikke, men jeg tipper at forsker og professor Anne Sverdrup-Thygeson ved NMBU ikke flyter med strømmen hele tida. Gjennom sin viten om særlig insekter har hun fått seg et kjent navn langt utenfor universitetsmiljøet.
 
I sin bok Insektenes planet (Kagge forlag, 2018) siterer Sverdrup-Thygeson en forsker som sier: "Verden er så rik på små undre, men så fattig på øyne som ser dem."
 
Sverdrup-Thygeson har øynene med seg og ordet i sin makt, og hun kan inspirere enmannsstaben i Imago Fotovandring til flere sprell også i tida som kommer.
 
Og mens det for noen er viktigst å finne vitenskapelige svar på alle spørsmålene, nyter andre gleden ved det umiddelbart magiske i et stillferdig naturnærvær.
 
Det er uansett meningsfullt å være bærer av et par øyne som observerer noen av verdens små undre med beundring - og undring.
 
(Teksten fortsetter under bildene.)
 
 
 
 
Den pragmatiske legen, psykologen og filosofen William James har sagt: "Action seems to follow feeling, but really actions and feeling go together; and by regulating the action, which is under the more direct control of the will, we can indirectly regulate the feeling, which is not."
 
BEVEGELSE. Om endring:
 
Om det er slik, vil det å være i bevegelse - altså i stadig aktiv endring - kunne hjelpe oss til å kontrollere følelsene våre til en viss grad. Jeg mener dette kan virke klargjørende også på hvordan vi faktisk oppfatter verden omkring oss og dermed hvordan vi produserer forventninger og forestillinger.
 
Ifølge snl.no er estetikk tradisjonelt det området innenfor filosofien som undersøker grunnlaget og lovene for det skjønne i kunsten og naturen. Begrepet brukes også om oppfatninger og metoder som gjør seg gjeldende hos en kunstner eller håndverker i arbeid, eller når man bedømmer sanseinntrykk fra kunst, natur, objekter, omgivelser og atmosfære i forhold til skjønnhet. Estetikk i vid forstand reflekterer over vår sanselige måte å være i verden på.
 
*
Folk har spurt meg hvorfor jeg kaller virksomheten min Imago Fotovandring. Det er det første av ordene de lurer på. Så hva betyr Imago?
 
Imago i zoologien er et fullvoksent eller ferdigutviklet, kjønnsmodent individ av dyr som har larvestadier. Begrepet brukes vesentlig om insekter i sitt siste stadium. Insekter og andre leddyr har et ytre hudskjelett som «bærer», holder på plass, de indre organene. De mangler et indre skjelett, som hos virveldyr. (Wikipedia)
 
Imago i psykoanalysen er et begrep brukt av Carl Gustav Jung om den subjektive, ubevisste oppfatningen av en person eller en ting, for eksempel faren eller moren slik den dannes i barndommen. (snl.no)
 
For undertegnede er begrepet imago et synonym til ordet forestilling (på engelsk: imagination). Jeg tror det er essensielt å forestille seg både det ene og det andre her i livet for å kunne få framdrift og se nytt land.
 
En dagdrøm er for eksempel en slags forestilling man kan plukke ned, gjøre til en idé, og til slutt sette i verk som en aktiv handling.
 
Det er noe forfriskende med en sommerfugl som lager liv og røre - og fargelegger et hjørne av verden i sitt siste stadium.
 
Og så skal det bety lykke for det mennesket som opplever at en sommerfugl lander på en.
 
(Teksten fortsetter under bildet.)
 
 
IMAGO DELER. Et lite tips på tampen, og det kommer naturligvis fra hjertet: Du trenger ikke reise regelmessig til Købehavn for å besøke sønnen din, slik jeg gjør, for å få tid til et besøk i Sommerfuglhuset. Du kan jo bare prioritere det øverst på ferielista med én gang.
 
 
Sommerfuglhuset er en del av Palmehuset i Botanisk Have, og 22.oktober er siste åpningsdag for publikum i 2023.
 
Bildene i dette nyhetsbrev tok jeg i Sommerfuglhuset i juni 2022.
 
(Teksten fortsetter under bildet.)
 
 
NYHETSBREV. Om du abonnerer på nyhetsbrevet BLIKK, BLEKK OG BEVEGELSE får du torsdager vite om IMAGOs ferskeste steg og nyeste forestillinger før alle andre. Det ordinære nyhetsbrevet sendes ut annenhver torsdag og vil noen dager seinere også bli tilgjengelig på nettsiden under trykknappen "Nyhetsbrev/blogg".
 
Dessuten vil det for abonnenter kunne dukke opp informasjon om andre nyvinninger de torsdagene det ikke kommer ordinære nyhetsbrev.
 
Flere følgere på sosiale medier og mange mottakere av nyhetsbrevet vil styrke naturpakten som ligger i IMAGOs visjon. Så det er supert om du deler denne informasjonen med andre. Og trenger du - eller noen du kjenner - et bilde eller tre på veggen, hjelp med tekst eller assistanse på vandring, er det bare å si ifra.
Bli gjerne abonnent på nyhetsbrevet om du ikke er det allerede. Det koster ingenting, bare oppgi epostadresse i bunnen av forsiden hos imagofotovandring.no .
 
Det neste nyhetsbrevet kommer forresten flyvende til abonnenter torsdag 13.juli - dersom sommeren ikke blir for vill, vakker og våt.
 
Med takknemlig hilsen
Harald Bratland Carlsen,
vandringsmann og fotoforteller
(Et av "19 kloke hoder" i Partners in tilt)
 
 

"Attention is the beginning of devotion."

- Mary Oliver -

 

Legg igjen en kommentar

Merk, kommentarer må godkjennes før de publiseres