Änglamark og tre tips

--- Nyhetsbrevet BLIKK, BLEKK OG BEVEGELSE #17 ---
Til glede, nytte og inspirasjon - 28.desember 2023
 
Naturnærværet må styrkes om menneskeheten skal bestå. Helhetssyn, ansvarliggjøring og endringsvilje er livsnødvendige byggesteiner, for både individet, samfunnet og naturen. Her får du tre tips til å begynne med.
 
(IMAGO Fotovandring tilbyr genuine varer og tjenester innenfor fotografi, formidlingsproduksjon og vandringer i naturen. Visjonen er å bidra til et stillferdig og bærekraftig naturnærvær som gir god forebyggende folkehelse.)
 
(Teksten fortsetter under bildet.)
 
 
BLIKK. Det handler om å se. Det handler om å leke med lyset. Det handler om å bli venn med seg selv og ta vare på naturen, livsgrunnlaget vårt.
 
*
 
Autentisitet, integritet, tillit - dette er de tre verdiene som danner rammer rundt mine observasjoner, erkjennelser og handlinger - når jeg arbeider med Imago Fotovandring og når jeg lever livet ellers. Dersom en eller flere av disse verdiene utfordres for hardt - enten det nå er jeg selv, noen andre eller noe annet som står bak - får jeg vondt i kropp, sinn og sjel på samme tid.
 
Verdiene mine er rettesnorer og oppfangslinjer som skal holde meg på den kursen jeg mener er viktig for at jeg skal kunne bidra til glede og gevinst for både meg selv, andre mennesker og naturen generelt.
 
Andre mennesker har andre verdier, tenker på en grunnleggende annen måte og syns kanskje jeg er på bærtur. Og det er helt okay. For jeg tror ikke det finnes noe fasitsvar her; enhver får finne fram til sin egen livsvei og finne framdrift som ikke skader eller er til nevneverdig ulempe for andre.
 
I dette ligger min autentisitet.
 
FØRSTE TIPS: Finn verdiene dine! De danner rammer rundt livsveien din. De styrker den du er, din autentisitet. Vær deg!
 
(Teksten fortsetter under bildene.)
 
 
 
 
BLEKK. Det handler om å gripe øyeblikket og forme det på et vis som gjør at det kan deles med andre.
 
*
 
"Personlig integritet er et etisk begrep. Grunnbetydningen av integritet er «det å forbli hel», eller «uskadet». Derfor kan uttrykket forstås som ethvert individs selvstendige og ukrenkelige individualitet, og knyttes til det enkelte individs rettigheter. Integritet kan også brukes om en persons evne og vilje til å handle selvstendig, ærlig og redelig uten å ta hensyn til uvedkommende, utenforliggende interesser. Brukt på denne måten beskriver det en persons moralske karakter, og blir ansett for å være en dyd."
 
Avsnittet over har jeg henta herfra, og jeg syns disse ordene gjenspeiler mitt syn på integritet godt.
 
Jeg kan ikke kreve av andre at de har full forståelse for min autentisitet, og jeg kan vel heller ikke forvente full tillit fra alle andre til enhver tid. Men jeg mener at jeg har min fulle rett til å streke opp for dem hvor mine integritetsgrenser går, og at jeg kan sette foten ned når grensene krysses.
 
ANDRE TIPS: Gjør det tydelig for omgivelsene hvor dine etiske og moralske grenser går! Gjennom din integritet vil du kunne beskytte deg selv.
 
(Teksten fortsetter under bildene.)
 
 
 
 
 
BEVEGELSE. Det handler om relasjoner. Det handler om å bruke erfaringene sine, om å skape dialog og mening.
 
*
 
Jeg mener at menneskeartens overlevelse er helt avhengig av at vi styrker naturnærværet stadig mer. Helhetssyn, ansvarliggjøring og endringsvilje er livsnødvendige byggesteiner, for både individet, samfunnet og naturen.
 
Og dette skal jeg jobbe videre med å synliggjøre i 2024.
 
Det er mitt ønske at arbeidet jeg gjør som vandringsmann og fotoforteller viser gleden og gevinsten ved å ta vare på den vakre naturen vi alle er en del av. Jeg har stor tro på at bevisst naturnærvær gir alle mennesker noe av den positive energien og den beroligende stillheten de trenger for å leve et godt liv.
 
Jeg er glad for at jeg har gode mennesker og bevaringsverdig natur i min umiddelbare nærhet, og jeg har tro på at polariserende debatter og diskusjoner på sikt vil stilne når verdien av respektfull, lyttende dialog blir stadig mer synliggjort.
For jeg har tillit til mine medmennesker, i den grad at jeg tror at de aller fleste ønsker fred, ikke konflikt.
 
Begrepet tillit er satt sammen av autentisitet, logikk og empati; indre verdier må samsvare med handlinger, resonnementer må være holdbare, og andres følelser og behov må anerkjennes.
 
Tillit kan danne grunnlaget for menneskelige framskritt. Det handler ikke lenger om å gi noen eller noe skylda for alt som har skjedd i fortida. Det vi alle kan gjøre noe med, ligger i øyeblikket - og det vi gjør nå, vil ha konsekvenser for framtida.
Og jeg forestiller meg at vi en vakker dag kan feire sammen.
 
TREDJE TIPS: Sager vi av den greina vi sitter på, utsletter vi oss selv. Gi andre tillit, og du vil oppleve vekst!
 
(Teksten fortsetter under bildene.)
 
 
 
 
IMAGO DELER. Et par ekstratips på tampen, og de kommer naturligvis fra hjertet: Når vi nå går inn i året 2024, kan det passe å rede grunnen for "nye" impulser og nye bevegelser.
 
1. Klikker du her, vil du få høre Stefan Sundströms versjon av Evert Taubes vise "Änglamark", med flotte naturbilder til. Og her er Taubes mer enn 50 år gamle tekst:
 
Kalla den änglamarken eller himlajorden om du vill,
jorden vi ärvde och lunden den gröna.
Vildrosor och blåklockor och lindblommor och kamomill
låt dem få leva, de är ju så sköna.

Låt barnen dansa som änglar kring lönn och alm,
leka tittut mellan blommande grenar.
Låt fåglar flyga och sjunga för oss sin psalm,
låt fiskar simma bland bryggor och stenar.

Sluta att utrota skogarnas alla djur!
Låt örnen flyga, låt rådjuren löpa!
Låt sista älven som brusar i vår natur
brusa alltjämt mellan fjällar och gran och fur!

Kalla den änglamarken eller himlajorden om du vill,
jorden vi ärvde och lunden den gröna.
Vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill
låt dem få leva, de är ju så sköna.

 
2. Og som om ikke "Änglamark" var nok: her kan du se et kort foredrag der Harvard-professor Frances Frei gjør rede for hva tillit er og hvordan tillit kan bygges eller til og med restaureres.
 
(Teksten fortsetter under bildene, som i likhet med de andre i dette nyhetsbrevet er tatt av undertegnede på Skullerudmåsan i Østmarka.)
 
  
 
 
NYHETSBREV. Du som abonnerer på nyhetsbrevet "Blikk, blekk og bevegelse", får torsdager i partallsuker vite om IMAGOs siste steg og ferskeste forestillinger før alle andre. Det ordinære nyhetsbrevet blir noen dager seinere også tilgjengelig på imagofotovandring.no under trykknappen "Nyhetsbrev/blogg".
 
Flere følgere på sosiale medier og mange mottakere av nyhetsbrevet vil styrke naturpakten som ligger i IMAGOs visjon. Så det er supert om du deler denne informasjonen med andre. Om du som ny leser ønsker å bli fast mottaker av nyhetsbrev, legger du igjen epostadressen din nederst på den nevnte nettsiden.
 
Og trenger du - eller noen du kjenner - et bilde eller tre på veggen, assistanse på vandring, eller ei fotofortelling fremført for deg og gjengen din, er det bare å si ifra. Det samme gjelder om du ønsker å avtale en kaffeprat, et uforpliktende vandre-møte eller trenger hjelp med å komponere ei utstilling.
 
***
 
Det neste ordinære nyhetsbrevet kommer en gang i januar, trolig torsdag 11.januar, og har arbeidstittelen "Fare, fare fredsmann - gløden som utfordrer".
 
Med fredfull hilsen
Harald Bratland Carlsen,
vandringsmann, fotoforteller og stillhetsformidler
(Et av "16 kloke hoder" i Partners in tilt)
 
 
«Agera för framtiden du drömmer om.»
 
- Naturskyddsföreningen i Sverige -

Legg igjen en kommentar

Merk, kommentarer må godkjennes før de publiseres